Ametlla amarga

Detecció i Erradicació de l’Ametlla Amarga

Tenim un gran problema de qualitat amb l’ametlla amarga. Alguns mercats són reticents a la compra d’ametlles espanyoles per la possible presència d’ametlles amargues. Si volem incrementar el valor del producte i accedir a tots els mercats, és necessari erradicar aquest problema.

Unió Nuts participa en el Grup Operatiu de Detecció i Erradicació d’Ametlla Amarga amb l’objectiu d’erradicar l’ametlla amarga del mercat espanyol i, per tant, augmentar la seva qualitat de cara a les exportacions. A més, s’assentaran les bases perquè les autoritats competents siguin conscients de la problemàtica i prenguin les decisions oportunes per poder eliminar els arbres amb ametlles amargues del camp.

El Grup Operatiu de Detecció i Erradicació d’Ametlla Amarga treballa per impedir l’entrada d’ametlles amargues al processos productius actuant tant des del camp, com en els centres de recepció i en les línies de processat:

  • A nivell de camp: geolocalització i mapeig d’arbres de finques comercials amb la presència d’ametlles amargues, dins tant de cultius d’ametlles convencionals com ecològics.
  • A nivell dels centres de recepció: control de les entrades d’ametlla amarga per tècniques espectroscòpiques.
  • A nivell de línia de processat: calibració i validació d’un equip NIR Hiperespectral on-line que pugui eliminar ametlles amargues one by one. 

Què farà Unió?

Per oferir productes derivats d’ametlles espanyoles amb la màxima qualitat organolèptica possible sense presencia d’ametlla amarga, Unió treballarà en dos nivells diferents:

  • Farem un seguiment de les finques per controlar i geolocalitzar els arbres que produeixin ametlles amargues.
  • Posarem a punt una metodologia mitjançant espectroscòpia NIR per detectar la presència d’ametlla amarga a les partides que rebrem a les nostres instal·lacions. Farem aquest anàlisis a totes les entrades d’ametlles durant la campanya.

El Grup Operatiu Supra-Autonòmic de la Detecció i Erradicació d’Ametlla Amarga ha estat concedit pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquest grup està coordinat per ALMENDRAVE (Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España), amb la participació de AEOFRUSE (Asociación Española de OPFH de Frutos Secos y Algarrobas) i DESCALMENDRA (Asociación Nacional de Descascaradores de Almendra) i les empreses Unió Nuts, Mañan, Crisol, Arboreto i Borges.

 

Aquest projecte per a erradicar l’ametlla amarga compta amb un pressupost d’execució de 573.999 euros i s’emmarca en les ajudes dels Grups Operatius de l’Associació Europea d’Innovació (AEI), l’objectiu del qual és incrementar la productivitat i sostenibilitat agrícoles, a través del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2020, en la seva convocatòria 2018.

Aquests treballs estan finançats al 80% pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER) i en un 20% pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Reial Decret 169/2018, de 23 de març.

 

L’organisme responsable del contingut d’aquest projecte és el Grup Operatiu: Detecció i Erradicació de l’Ametlla Amarga, sent la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal l’autoritat encarregada de la gestió de l’aplicació de l’ajuda del FEADER i nacional corresponent.

Així mateix, poden ampliar la informació al següent link:

 http://ec.europa.eu/agriculture/index_es

  

Si vols més informació sobre el projecte contacta’ns a l’e-mail j.ruiz@unio.coop o deixa’ns les teves dades.

6 + 8 =