POLÍTICA DE RSC, MEDI AMBIENT I ECONOMIA CIRCULAR

La responsabilitat social amb els agents del nostre entorn és una característica fonamental de la nostra activitat, basada en la pròpia essència del cooperativisme, i que incorporem en tots els àmbits de gestió de l’empresa.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Responsabilitat amb el client: generem relacions de confiança basades en els productes de qualitat, la capacitat d’innovació, la flexibilitat i el servei.

Responsabilitat amb l’entorn econòmic: adoptant un model productiu diversificat i equilibrat, i destinant esforços a innovar i a invertir en nous productes i mercats.

Responsabilitat en l’àmbit social: donant el màxim valor a l’estabilitat en l’ocupació, a la solidaritat i a l’arrelament de les persones i les empreses al territori. En aquest sentit, comptem amb una plantilla molt estable (90% personal fixe) amb una rotació voluntària de l’1,3%.

Des d’Unió ens impliquem en el territori contribuint a fer possible el manteniment de festes tradicionals i de la cultura popular. D’altra banda, col·laborem amb entitats del nostre entorn com la Creu Roja, el Banc dels Aliments, Fundació Once, Fundació Esclerosi Múltiple, Taller Baix Camp, Fundació Mn Frederic Bara, etc.

Cursa de sacs

RESPONSABILITAT AMB EL MEDI AMBIENT

Unió Nuts comparteix amb molts consumidors la preocupació pel consum responsable d’aliments i pel cost ambiental de la seva producció. Per aquest motiu fomentem l’agricultura sostenible i l’economia circular. Actualment treballem per fomentar l’estalvi energètic i minimitzar la nostra petjada hídrica i de carboni.

En aquesta línia, Unió ha dut a terme diversos estudis pioners per determinar el rendiment i impacte de diversos models de plantació. Aquest coneixement, juntament amb l’experiència de les nostres finques pròpies, permet als nostres tècnics oferir un pla personalitzat per a cada explotació.

L’assessorament i la formació són essencials per a que l’impacte de les nostres activitats sigui mínim. Des d’Unió formem i assessorem en aspectes com el disseny de plantacions, els mètodes de producció ecològica, la gestió de cobertes vegetals, la incorporació al sòl de restes de poda o l’optimització del reg, ja que l’aigua és un recurs molt escàs a les nostres conques mediterrànies.

Un cop fora del camp, vetllem per reduir l’impacte mediambiental de cada una de les fases del procés d’elaboració i transformació dels nostres fruits. Com a exemple, el nostre centre de transformació de Reus compta amb una instal·lació de plaques solars amb una capacitat de generació de 160kW.

Plaques solars amb una capacitat de generació de 160kW

ECONOMIA CIRCULAR

Minimitzar els residus és una de les nostres principals preocupacions. Fomentem l’economia circular recuperant elements com la closca o la pell dels fruits, que antigament eren considerats com a residus, per donar-los una segona vida amb nous usos i aplicacions.

De la closca d’ametlla podem obtenir excipients per a productes veterinaris o bé transformar-la en pellets per a calefacció amb un elevat poder calorífic. A més, la closca d’ametlla es pot utilitzar per a fer polímers per a envasos alimentaris, cobertes de vaixells, materials de construcció o com a base de colorants tèxtils.

Les pells d’ametlla i avellana havien estat fins ara uns residus sense valor, que es generaven durant els processos de repelat i raspat. Unió ha estudiat les propietats nutricionals d’aquestes pells i ha descobert que es tracta d’un element molt ric en fibra. Entre les seves propietats trobem la reducció dels nivells de colesterol i LDL, efectes prebiòtics i antioxidants. Per tant, les fibres de les pells d’ametlla i avellana ja no són un residu, sinó que es poden incorporar com a ingredients funcionals en alimentació saludable, rebosteria, etc. Aquest projecte del nostre departament d’R+D+I ha estat reconegut amb una patent mundial (Fiberox).

Pellets per a calefacció